Kõrgeimad standardid

Oma tegevuse algusest peale on Marcopol keskendunud teenuste ja toodete kõrgele kvaliteedile. Meie pingutuste kinnituseks on kvaliteedijuhtimissüsteem, mida on rakendatud alates 2002. aastast vastavalt standardile ISO 9001: 2015.

Järgnevatel aastatel, keskendudes looduskeskkonna austamisel põhinevale ettevõtte jätkusuutlikule arengule, juurutasime keskkonnajuhtimissüsteemi, mis põhineb standardil ISO 14001: 2015.

Austades oma töötajate ohutust ja tervist, oleme arendanud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi vastavalt standardile ISO 45001: 2018, mis vastab töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna kehtivatele nõuetele ning on aluseks töötajatele ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Praegu moodustavad kõik need elemendid integreeritud kvaliteedi, keskkonna ja tööohutuse juhtimissüsteemi.

Lisaks sellele hoiame klientide ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks FSC CoC süsteemi – vastutustundliku metsamajandamise standardit, ZKP – ehitustoodete tehase tootmise kontrolli ja volitatud ettevõtja staatust.

Integreeritud juhtimissüsteemi poliitika – ettevalmistamisel olev dokument.